Thực đơn - Các loại lẩu - Lẩu Cá, Tôm, Lươn
Lẩu Ba Ba
Lẩu Ba Ba
Lẩu Ba Ba
0 vnđ
Lẩu cá Trình
Lẩu cá Trình
Lẩu cá Trình
0 vnđ
Lẩu Cá Chép
Lẩu Cá Chép
Lẩu Cá Chép
0 vnđ
Lẩu Cá Quả
Lẩu Cá Quả
Lẩu Cá Quả
0 vnđ
Lẩu Cá Khoai
Lẩu Cá Khoai
Lẩu Cá Khoai
0 vnđ
Lẩu Cá Ròn
Lẩu Cá Ròn
Lẩu Cá Ròn
0 vnđ
Lẩu Hải sản
Lẩu Hải sản
Lẩu Hải sản
0 vnđ
Lẩu Tôm Rảo
Lẩu Tôm Rảo
Lẩu Tôm Rảo
0 vnđ
Lẩu Lươn
Lẩu Lươn
Lẩu Lươn
0 vnđ
Còn các loại lẩu Cá khác
Còn các loại lẩu Cá khác
Còn các loại lẩu Cá khác
0 vnđ