Thực đơn - Các Loại Bia, Rượu - Các Loại Rượu Ngâm
Bia Ken
Bia Ken
Bia Ken
0 vnđ
Bia Hà Nội
Bia Hà Nội
Bia Hà Nội
0 vnđ
Rượu TÙNG TÙNG
Rượu TÙNG TÙNG
Rượu TÙNG TÙNG
0 vnđ
Rượu Cá Ngựa
Rượu Cá Ngựa
Rượu Cá Ngựa
0 vnđ
Voka Tùng Tùng
Voka Tùng Tùng
Voka Tùng Tùng
0 vnđ
Đại Bổ A.Hùng
Đại Bổ A.Hùng
Đại Bổ A.Hùng
0 vnđ
Rượu Nếp Cái
Rượu Nếp Cái
Rượu Nếp Cái
0 vnđ
Rượu Tằm
Rượu Tằm
Rượu Tằm
0 vnđ
Rượu Ong Đất
Rượu Ong Đất
Rượu Ong Đất
0 vnđ
Rượu Bọ Cạp
Rượu Bọ Cạp
Rượu Bọ Cạp
0 vnđ
Rượu Tắc Kè
Rượu Tắc Kè
Rượu Tắc Kè
60.000 vnđ
Rượu Bìm Bịp
Rượu Bìm Bịp
Rượu Bìm Bịp
60.000 vnđ
Rượu Cà Dê
Rượu Cà Dê
Rượu Cà Dê
60.000 vnđ
Rượu Rắn
Rượu Rắn
Rượu Rắn
0 vnđ
Rượu Tay Gấu
Rượu Tay Gấu
Rượu Tay Gấu
80.000 vnđ