Thực đơn - Cơm, Canh, xôi, món rim, kho - Canh, Các món kho, rim
Bầu nấu Tôm
Bầu nấu Tôm
Bầu nấu Tôm
0 vnđ
Canh Cua Đồng
Canh Cua Đồng
Canh Cua Đồng
0 vnđ
Canh cải Cá Rô
Canh cải Cá Rô
Canh cải Cá Rô
0 vnđ
Canh B.Đa Cá Rô
Canh B.Đa Cá Rô
Canh B.Đa Cá Rô
0 vnđ
Canh Chua Ngao
Canh Chua Ngao
Canh Chua Ngao
0 vnđ
Cá Trê kho tộ
Cá Trê kho tộ
Cá Trê kho tộ
0 vnđ
Cá Diếc kho tộ
Cá Diếc kho tộ
Cá Diếc kho tộ
0 vnđ
Cá Trắm Kho Tộ
Cá Trắm Kho Tộ
Cá Trắm Kho Tộ
0 vnđ
Cá Rô kho tộ
Cá Rô kho tộ
Cá Rô kho tộ
0 vnđ
Tôm Rảo rim
Tôm Rảo rim
Tôm Rảo rim
0 vnđ
Thịt Lợn Rim
Thịt Lợn Rim
Thịt Lợn Rim
0 vnđ
M.Tép trưng Thịt
M.Tép trưng Thịt
M.Tép trưng Thịt
0 vnđ