Thực đơn - Cơm, Canh, xôi, món rim, kho - Cơm tám, xôi
Cơm Rang Dưa Bò
Cơm Rang Dưa Bò
Cơm Rang Dưa Bò
0 vnđ
Xôi Chim
Xôi Chim
Xôi Chim
0 vnđ
Xôi Cá Rô
Xôi Cá Rô
Xôi Cá Rô
0 vnđ
Xôi Kê+Ruốc+B.Đa
Xôi Kê+Ruốc+B.Đa
Xôi Kê+Ruốc+B.Đa
0 vnđ
Cơm Trắng Gạo Tám
Cơm Trắng Gạo Tám
Cơm Trắng Gạo Tám
0 vnđ
Cơm rang hải sản
Cơm rang hải sản
Cơm rang hải sản
0 vnđ
Cơm rang thập cẩm
Cơm rang thập cẩm
Cơm rang thập cẩm
0 vnđ
Cơm cháy Ninh Bình
Cơm cháy Ninh Bình
Cơm cháy Ninh Bình
0 vnđ