Thực đơn - Ba Ba, Tôm, Cua, Cá bán đĩa - Tôm Sú, Tôm Rảo, Cua
Cua Thịt Rang Me
Cua Thịt Rang Me
Cua Thịt Rang Me
0 vnđ
Cua Thịt Rang Muối
Cua Thịt Rang Muối
Cua Thịt Rang Muối
0 vnđ
Cua Thịt Hấp
Cua Thịt Hấp
Cua Thịt Hấp
0 vnđ
Cua Gạch Rang Muối
Cua Gạch Rang Muối
Cua Gạch Rang Muối
0 vnđ
Cua Gạch Rang Me
Cua Gạch Rang Me
Cua Gạch Rang Me
0 vnđ
Cua Gạch Hấp
Cua Gạch Hấp
Cua Gạch Hấp
0 vnđ
Tôm Rảo Hấp
Tôm Rảo Hấp
Tôm Rảo Hấp
0 vnđ
Lẩu Tôm Rảo
Lẩu Tôm Rảo
Lẩu Tôm Rảo
0 vnđ
Tôm Rảo Nướng
Tôm Rảo Nướng
Tôm Rảo Nướng
0 vnđ
Gỏi Tôm Rảo
Gỏi Tôm Rảo
Gỏi Tôm Rảo
0 vnđ
Tôm Sú Nướng
Tôm Sú Nướng
Tôm Sú Nướng
0 vnđ
Gỏi Tôm Sú
Gỏi Tôm Sú
Gỏi Tôm Sú
270.000 vnđ
Tôm Sú Rang Me
Tôm Sú Rang Me
Tôm Sú Rang Me
0 vnđ
Tôm Sú Hấp
Tôm Sú Hấp
Tôm Sú Hấp
0 vnđ
Tôm Sú Chao Dầu
Tôm Sú Chao Dầu
Tôm Sú Chao Dầu
0 vnđ