Thực đơn - Hàng Sống Bán Cả Con - Hải Sản
Cá Vược
Cá Vược
Cá Vược
0 vnđ
Mực _ Ốc
Mực _ Ốc
Mực _ Ốc
0 vnđ
Cá Lăng, Cá Diêu Hồng
Cá Lăng, Cá Diêu Hồng
Cá Lăng, Cá Diêu Hồng
0 vnđ
Ngao - Sò huyết
Ngao - Sò huyết
Ngao - Sò huyết
0 vnđ
Cua - Ghẹ
Cua - Ghẹ
Cua - Ghẹ
0 vnđ
Tôm Sú - Tôm Rảo
Tôm Sú - Tôm Rảo
Tôm Sú - Tôm Rảo
0 vnđ
Tôm Hùm ( Đặt trước )
Tôm Hùm ( Đặt trước )
Tôm Hùm ( Đặt trước )
0 vnđ
Cá Tầm - Trạch Chấu
Cá Tầm - Trạch Chấu
Cá Tầm - Trạch Chấu
0 vnđ
Cá Đắng - Cá Chích
Cá Đắng - Cá Chích
Cá Đắng - Cá Chích
0 vnđ
Cá Song - Cá Quế
Cá Song - Cá Quế
Cá Song - Cá Quế
0 vnđ
Cá Trình
Cá Trình
Cá Trình
0 vnđ
Cá Ngạnh - Cá Nheo
Cá Ngạnh - Cá Nheo
Cá Ngạnh - Cá Nheo
0 vnđ
Cá Quả - Cá Chép
Cá Quả - Cá Chép
Cá Quả - Cá Chép
0 vnđ
Cá Trắm Đen,Trắng
Cá Trắm Đen,Trắng
Cá Trắm Đen,Trắng
0 vnđ
Ba Ba
Ba Ba
Ba Ba
0 vnđ