Thực đơn - Ốc, Ếch, Mực, Ngao, Tu Hài - Ốc, Ếch, Mực, lươn
Lươn Nấu Chuối Đậu
Lươn Nấu Chuối Đậu
Lươn Nấu Chuối Đậu
0 vnđ
Lươn Xào Chuối đậu
Lươn Xào Chuối đậu
Lươn Xào Chuối đậu
0 vnđ
Lươn Xào xả ớt
Lươn Xào xả ớt
Lươn Xào xả ớt
0 vnđ
Ốc Xào Măng
Ốc Xào Măng
Ốc Xào Măng
0 vnđ
Ốc Xào Xả Ớt
Ốc Xào Xả Ớt
Ốc Xào Xả Ớt
0 vnđ
Ốc Xào Chuối Đậu
Ốc Xào Chuối Đậu
Ốc Xào Chuối Đậu
0 vnđ
Ốc Nấu Chuối Đậu
Ốc Nấu Chuối Đậu
Ốc Nấu Chuối Đậu
0 vnđ
Mực Xào Cần Tỏi
Mực Xào Cần Tỏi
Mực Xào Cần Tỏi
0 vnđ
Mực Hấp
Mực Hấp
Mực Hấp
0 vnđ
Mực Nướng
Mực Nướng
Mực Nướng
0 vnđ
Mực Chiên Bơ
Mực Chiên Bơ
Mực Chiên Bơ
0 vnđ
Ếch nấu chuối đậu
Ếch nấu chuối đậu
Ếch nấu chuối đậu
130.000 vnđ
Ếch xào chuối đậu
Ếch xào chuối đậu
Ếch xào chuối đậu
120.000 vnđ
Ếch xào măng
Ếch xào măng
Ếch xào măng
120.000 vnđ
Ếch xào xả
Ếch xào xả
Ếch xào xả
120.000 vnđ