Thực đơn - Trâu-Bò-Dê-Gà-Mèo-L.Mường-L.Rừng-Hươu-Ngựa - Mèo, L.Mường, L.Rừng
Lợn Rừng xào
Lợn Rừng xào
Lợn Rừng xào
0 vnđ
Lợn Rừng rượu mận
Lợn Rừng rượu mận
Lợn Rừng rượu mận
0 vnđ
Lợn Rừng nướng
Lợn Rừng nướng
Lợn Rừng nướng
0 vnđ
Lợn Rừng hấp
Lợn Rừng hấp
Lợn Rừng hấp
0 vnđ
Lợn Mường xào lá lốt
Lợn Mường xào lá lốt
Lợn Mường xào lá lốt
0 vnđ
Lợn Mường rượu mận
Lợn Mường rượu mận
Lợn Mường rượu mận
0 vnđ
Lợn Mường nướng
Lợn Mường nướng
Lợn Mường nướng
0 vnđ
Lợn Mường hấp
Lợn Mường hấp
Lợn Mường hấp
0 vnđ
Mèo nấu rượu mận
Mèo nấu rượu mận
Mèo nấu rượu mận
0 vnđ
Mèo xào lăn
Mèo xào lăn
Mèo xào lăn
0 vnđ
Mèo Hấp
Mèo Hấp
Mèo Hấp
0 vnđ
Mèo xào xả ớt
Mèo xào xả ớt
Mèo xào xả ớt
0 vnđ