Thực đơn - Trâu-Bò-Dê-Gà-Mèo-L.Mường-L.Rừng-Hươu-Ngựa - Các món từ Hươu, Ngựa
Ngựa nhúng
Ngựa nhúng
Ngựa nhúng
0 vnđ
Lẩu Ngựa Thắng Cố
Lẩu Ngựa Thắng Cố
Lẩu Ngựa Thắng Cố
0 vnđ
Ngựa Xào
Ngựa Xào
Ngựa Xào
0 vnđ
Ngựa nướng
Ngựa nướng
Ngựa nướng
0 vnđ
Ngựa hấp
Ngựa hấp
Ngựa hấp
0 vnđ
Lẩu Hươu, Hươu nhúng
Lẩu Hươu, Hươu nhúng
Lẩu Hươu, Hươu nhúng
0 vnđ
Hươu xào
Hươu xào
Hươu xào
0 vnđ
Hươu nướng
Hươu nướng
Hươu nướng
0 vnđ
Hươu hấp
Hươu hấp
Hươu hấp
0 vnđ