Thực đơn - Trâu-Bò-Dê-Gà-Mèo-L.Mường-L.Rừng-Hươu-Ngựa - Các món Trâu, Bò, Dê, Gà
Gà Hấp
Gà Hấp
Gà Hấp
0 vnđ
Gà Hầm Thuốc Bắc
Gà Hầm Thuốc Bắc
Gà Hầm Thuốc Bắc
0 vnđ
Gà Quay Qảng Đông
Gà Quay Qảng Đông
Gà Quay Qảng Đông
0 vnđ
Gà Rang Muối
Gà Rang Muối
Gà Rang Muối
0 vnđ
Dê Tái Chanh
Dê Tái Chanh
Dê Tái Chanh
0 vnđ
Dê Xào xả
Dê Xào xả
Dê Xào xả
0 vnđ
Dê Nướng
Dê Nướng
Dê Nướng
0 vnđ
Dê Hấp
Dê Hấp
Dê Hấp
0 vnđ
Bò Tái Chanh
Bò Tái Chanh
Bò Tái Chanh
0 vnđ
Bò xào Cần Tỏi
Bò xào Cần Tỏi
Bò xào Cần Tỏi
0 vnđ
Bò bít tết
Bò bít tết
Bò bít tết
0 vnđ
Bò nướng lá lốt
Bò nướng lá lốt
Bò nướng lá lốt
0 vnđ
Bò cuốn lá Cải
Bò cuốn lá Cải
Bò cuốn lá Cải
0 vnđ
Trâu Xào Rau các loại
Trâu Xào Rau các loại
Trâu Xào Rau các loại
0 vnđ
Trâu Nướng Lá Lốt
Trâu Nướng Lá Lốt
Trâu Nướng Lá Lốt
0 vnđ